Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Evidence právních předpisů obce

Evidence právních předpisů

 Název vyhlášky

Účinnost 
1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
1.1. 2118 

2/2015 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

15.7.    2015 

1/15 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

15.7. 2015 

1/13 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Branky

9.7. 2013
3/10 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1.1. 2011
2/10 o místním poplatku ze psů 1.1. 2011
1/07 kterou se zrušuje OZV 1/99 o vytvoření a použití účelových prostředků FRB 1.4. 2007
   
   
   
2/06 Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích s větším počtem osob 1.7. 2006
1/06 Požární řád obce 1.7. 2006
5/05 kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 1.1. 2006
   
   
1/05 kterou se zrušuje OZV 4/01 o znaku a praporu Obce Branky 1.4. 2005
4/04 která zrušuje OZV 2/02 o vybírání příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ZŠ Branky, okr. Vsetín, příspěvková organizace 1.1. 2005
   
   
   

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

 

Obec Branky