18. 9. Kryštof

Zítra: Zita

fultext

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality

Aktuality


Digitální povodňový plán obce

Zvyšující se četnost extrémních jevů, které mají za následek vznik povodňových situací a s tím související škody na majetku státu, obcí i obyvatel a v některých případech i oběti na životech, jsou důkazem toho, že je třeba se ochranou před povodněmi systémově zabývat. Samospráva obce Branky si je vědoma tohoto závažného rizika, a proto činí řadu preventivních opatření. Jedním z nich je zpracování povodňového plánu obce.

V roce 2020 byl připraven projekt „Digitální povodňový plán a modernizace VIS obce Branky“ jako podklad pro dotaci z OPŽP a ještě v témže roce byla žádost schválena.

V současné době probíhá tvorba digitálního povodňového plánu obce Branky. Zpracování povodňového plánu obce ukládá vodní zákon.

Součástí zpracování digitálního povodňového plánu obce je i vypracování Povodňových plánů vlastníků nemovitostí. K získání potřebných dat je nutná i součinnost s vlastníky ohrožených objektů. Pro získání potřebných dat je zapotřebí vyplnit formulář, který je dostupný na Obecním úřadě Branky. Vyplnit formulář mohou i vlastníci nemovitostí, kteří se cítí ohrožení povodní i v oblastech, kde nebylo zatím identifikováno povodňové ohrožení a chtějí být včas informování o povodňové situaci.

Vyplněný formulář prosím odevzdejte na Obecním úřadě Branky nejpozději do 16.4.2021

 Data obsažená ve sběrném formuláři budou zpracována do celkové sumarizace ohrožení obce a budou sloužit pouze pro potřeby povodňových orgánů.

Je v zájmu každého majitele nemovitosti předat obci potřebné údaje, které budou sloužit k nastavení systému vyrozumívání občanů, evakuací atd.

Formulář zde


Publikováno 7. 4. 2021 11:58

Sběr starého železa

Datum konání: 17. 4. 2021

SDH Branky provede v sobotu 17. dubna od 8:00h "Sběr starého železa". Železný šrot můžete připravit před své domy, popř. na jiné přístupné místo za plotem. Těžké a objemné kusy železa Vám hasiči pomůžou vynést. Sběr proběhne za každého počasí. Výtěžek bude použit pro provoz SDH Branky.

 


Publikováno 31. 3. 2021 8:15

Sběr velkoobjemového odpadu

Datum konání: 24. 4. 2021

V sobotu 24.4. se uskuteční sběr velkoobjemového odpadu. Kontejnery budou postupně přistavovány takto:

  • Statek        8:00 - 8:45
  • Hrobiska    9:00 - 9:45
  • Dráhy     10:00 - 10:45
  • Náves     11:00 - 11:45

Publikováno 30. 3. 2021 8:17

Probíhá příjem žádostí o dotace na kofinancování sociálních a souvisejících služeb

Datum konání: 10. 3. 2021

V pondělí 1. března 2021 začal příjem žádostí o dotace v rámci "Programu kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko pro rok 2021".

Účelem dotací je systémově finančně podpořit činnost těchto poskytovatelů působících v zájmovém území, případně poskytujících tyto služby občanům zájmového území, kterými jsou obce Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Krhová, Kunovice, Lešná, Loučka, Police, Poličná, Střítež nad Bečvou, Velká Lhota a Zašová.

Žádosti je možné podávat do 31. března 2021.

Kompletní informace a dokumenty k programu naleznete zde:

https://www.meziricsko.cz/socialni-sluzby/kofinancovani-2021/


Publikováno 10. 3. 2021 15:33

Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR

Datum konání: 5. 3. 2021

Český statistický úřad informuje občany o letošním sčítání lidu, které začíná o půlnoci z 26. na 27.3.

Bližší informace najdete zde.


Publikováno 5. 3. 2021 13:52

Vznikly nové strategické dokumenty pro rozvoj Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko úspěšně dokončil společný projekt, v rámci kterého proběhla aktualizace hlavního strategického dokumentu rozvoje území 18 členských obcí. Dokument s názvem Strategický plán rozvoje Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko na období 2020-2030 obsahuje podrobnou analýzu území a nastavuje nové směry jeho rozvoje, včetně aktivit pro mikroregion i jeho členské obce.

Na základě potřeb vybraných členských obcí byly v rámci projektu vytvořeny také specializované strategické dokumenty zaměřené na obnovu a rozvoj zeleně, které zahrnují podrobnou pasportizaci stávající zeleně, navrhují její údržbu, ale rozpracovávají také úpravy a další rozšíření zeleně v intravilánu i extravilánu. Koncepce obnovy a rozvoje zeleně byly vypracovány pro obce Branky, Krhová, Loučka, Police, Poličná a Zašová.

Všechny tyto dokumenty jsou dostupné na následující adrese v části Výstupy projektu:

https://www.meziricsko.cz/strategicke-rizeni-mikroregionu/

Projekt s názvem „Zefektivnění strategického řízení a plánování v DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko“(registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010034), byl spolufinancován z rozpočtu Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.


Publikováno 22. 2. 2021 8:17

Vyhlášení soutěže Pták roku

Spolek pro obnovu zámeckého parku vyhlašuje výtvarně - literární soutěž pro děti

Vyhlášení soutěže Pták roku


Publikováno 15. 2. 2021 11:16

Změna provozní doby pobočky České pošty kvůli karanténě

Hodiny pro veřejnost budou změněny na nezbytně nutnou dobu ve dnech 22.2.2021 – 7.3.2021  z provozních důvodů (pracovnice pošty v karanténě).

 Upravená otevírací doba provozovny:

 

Den v týdnu

Standardní HpV / Původní HpV

Dočasné HpV / Upravené HpV

PO a ST

15:00-18:00

08:00-11:00

Út, ČT a PÁ

08:00-11:00

15:00-18:00

 

 

 


Publikováno 15. 2. 2021 11:10

Prohloubení kvality a účinnosti plánování soc. služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko

 Plán rozvoje sociálních služeb v mikroregionu je v polovině - viz článek

 


Publikováno 10. 2. 2021 12:27

Nabídka sociálních a zdravotních služeb Diakonie Valašské Meziříčí

Diakonie Valašské Meziříčí


Publikováno 5. 2. 2021 9:01