23. 5. Vladimír

Zítra: Jana
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality

Aktuality


Štítky:

Rozšířené hodniny finančního úřadu po Novém roce

20231207_125137_0001.jpg


Publikováno 7. 12. 2023 12:05

Cena vodného a stočného VaK Vsetín a.s. na rok 2024

20231206_110356_0003.jpg20231206_110310_0001.jpg

20231206_110310_0002.jpg

 


Publikováno 6. 12. 2023 10:24

Sbírka nepotřebných brýlí

Brýle.jpg


Publikováno 16. 11. 2023 10:11

Obnova páteřních naučných stezek

V.jpg


Publikováno 18. 10. 2023 13:02

Obce mikroregionu spolupracovaly na zefektivnění komunikace s veřejností

Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko úspěšně dokončil společný projekt zaměřený na zefektivnění komunikace veřejné správy s občany. Mezi hlavní aktivity tohoto projektu patřilo vypracování Komunikační strategie Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko s Akčním plánem na roky 2023 až 2025 a provedení přímých opatření v jednotlivých obcích. Částečně nebo zcela byly modernizovány oficiální webové stránky obcí Choryně, Oznice, Police a Valašské Meziříčí, které jsou nyní uživatelsky přívětivější a nabízejí řadu funkcionalit, které zjednoduší komunikaci a spolupráci mezi veřejnou správou a veřejností. Průběžně byly obce Choryně, Kladeruby, Lešná, Oznice, Mikulůvka, Police, Poličná a město Valašské Meziříčí vybavovány také elektronickými úředními deskami v podobě informačních panelů umožňující 24hodinový přístup na úřední desku těchto obcí.

S výstupy projektu je možné se seznámit na následujících webových stránkách:

https://www.meziricsko.cz/zefektivneni-komunikace-s-verejnosti-v-mvm-k/

Projekt s názvem „Zefektivnění komunikace s veřejností v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko“ (registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016881) byl spolufinancován z rozpočtu Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.


Publikováno 13. 3. 2023 15:21

Poděkování Zlínskému kraji za poskytnutou finanční dotaci

Datum konání: 30. 9. 2022

Zl. kraj - dopravní automobil.jpg


Publikováno 25. 10. 2022 12:43

Školství v mikroregionu bylo podpořeno téměř 11 miliony korun

Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko realizoval v letech 2018 až 2022 projekt, prostřednictvím kterého byly školy a vzdělávání na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Meziříčí podpořeny víc než 10 miliony korun. Kromě strategického plánování rozvoje a řešení problémů v oblasti školství se podařilo podpořit přímo jednotlivé školy v našem území.

„Nejednalo se jen o společné plánování a školení pedagogů, kteří učí naše děti, ale i zajímavé semináře pro rodiče dětí nebo nákup potřebného vybavení do škol a školek. Děti v mateřinkách mohou pozorovat motýly v domečcích a na motýlích keřích na školních zahradách a do školek s polytechnickou výukou byly pořízeny interaktivní robotické hračky. Ze základních škol se staly hravé barevné školy dovybavené knihami, ale i speciálními pomůckami Abaku nebo obří putovní Zeměkoulí, která podporuje učení hrou,“ uvedla Yvona Wojaczková, místostarostka města Valašské Meziříčí.

5.png„Podstatou tohoto projektu však je zejména tvorba a postupná aktualizace Strategického rámce MAP 2021+, který je soupisem plánovaných akcí jednotlivých škol a pouze na projekty plánované v tomto seznamu mohou školy čerpat dotace z rozpočtu Evropské unie. Touto cestou je možné získat prostředky na finančně nejnáročnější projekty v oblasti školství, jako jsou například rekonstrukce a budování odborných učeben,“ doplnil František Svoboda, starosta obce Branky.

Projekt s názvem Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí (registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008594), který byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, bude končit k 31. červenci a již od 1. srpna 2022 na něho bude plynule navazovat realizace Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí III, který bude dosavadní výstupy dále aktualizovat a rozvíjet.

 


Publikováno 25. 7. 2022 16:49

Kulturní léto v obci Branky

V letošním roce proběhl první ročník Kulturního léta v obci Branky. Unikátní kulturní akci v termínu 17. až 18. června 2022 v areálu letního amfiteátru navštívilo více jak 1000 lidí z obce Branky i širokého okolí. Vše začalo pátečním koncertem vizovické skupiny Fleret, kterou druhý den následovalo vystoupení dechovky Záhořané z Prostřední Bečvy, tanečního Studia Linie a cimbálové muziky Polajka z Valašského Meziříčí, vystoupení šermířů Rebelius ze Vsetína, rockové skupiny Emerald Shine z Nového Jičína a hudební skupiny Radegast z Frenštátu pod Radhoštěm.

Akce Kulturní léto v obci Branky je spolufinancována Zlínským krajem.

kraj-logo-2022_denik-630-16x9.jpg


Publikováno 20. 7. 2022 13:53

Další společný projekt obcí Oravský Podzámok a Branky

Fond.jpg

Obce Oravský Podzámok a Branky spojil další mezinárodní projekt

Samosprávy z Oravy a Moravy chtějí s občany komunikovat efektivněji, pomoci má i interaktivní kiosek.

Oravský Podzámok a severomoravská obec Branky rozvíjejí své přeshraniční partnerství úspěšně a dlouhodobě. Po posledním realizovaném projektu Ze zámku na hrad, který byl zaměřen na zvýšení úrovně poskytovaných služeb v oblasti managementu a propagace kulturního a historického potenciálu obou obcí a skončil v závěru uplynulého roku, připravili a realizují již projekt nový. Zaměřuje se na rozvoj spolupráce a budování efektivních nástrojů komunikace samospráv s obyvateli obcí.

 Aktuální projekt je realizován od května do listopadu 2022 s rozpočtem 20 250 EUR a financován z prostředků Evropské unie a ze Státního rozpočtu SR prostřednictvím programu Interreg V-A 2014-2020 Slovensko - Česká republika.

 Jeho záměrem je zvýšit úroveň přeshraniční spolupráce obou obcí, kapacity a dovednosti místních samospráv v oblasti efektivní komunikace a pro zvýšení participace a aktivnější zapojení obyvatel do komunitního života. Projektem chtějí partnerské samosprávy zvýšit své kompetence v oblasti výkonu veřejné správy společným vytvářením a využíváním inovativních a interaktivních moderních informačních nástrojů komunikace s obyvateli. Takovým se má právě stát interaktivní elektronická platforma, umístěná na webových sídlech obou partnerů i v informačním kiosku v Oravském Podzámku. Připraví ji společně kreovaný tým zástupců obou obcí, jejich jednotlivých složek a přizvaných externích odborníků. V rámci projektu se uskuteční i dva kreativní a pracovní setkání vytvořených týmů, zaměřené na tvorbu formy a obsahu nového nástroje komunikace s obyvateli.

 Projekt je podle slov starosty Oravského Podzámku Mgr. Josefa Záhory určitou reflexí na změnu způsobu komunikace obecních samospráv s občany, způsobenou i téměř dvěma lety epidemických opatření, během kterých se vytratila přímá interakce s obyvateli. Ta byla zaměřena zejména na online komunikaci. I Oravskému Podzámku chybí elektronický interaktivní nástroj, který by umožnil přímé sdílení informací k občanům a naopak – jako zpětné vazby občanů k samosprávě. Chybí i jako nástroj efektivního hodnocení přijatých opatření, který je potřebný pro budování principů participativnosti a poskytoval by obyvatelům větší, aktivnější a přímější schopnost zasahovat a ovlivňovat veřejné rozhodování. Právě takového principy chtějí obě samosprávné v budoucnu podporovat a rozvíjet.

 Vznikající informační platforma umožní sdílet nejen všeobecné informace o dění v oblastech samosprávy, výstavby a investic, ve školství, kultuře či sociální oblasti, ale bude také místem prezentace volnočasových, turistických a sportovních nabídek, prezentace sdružení a spolků. Umožní i spjatou reakci občanů formou minireferend, veřejných hlasování, dotazníků, kvízů či soutěží.

Partnerské obce předpokládají, že tento projekt svojí realizací zvýší úroveň řízení jejich samospráv, vytvoří prostor pro sdílení společných informací a ještě zintenzívní vzájemnou spolupráci.

Oravský Podzámok 5.6.2022

 Miroslav Žabenský

miroslav.zabensky@gmail.com


Publikováno 10. 6. 2022 14:52

Pozor na africký mor prasat

20220131_165807_0001.jpg


Publikováno 31. 1. 2022 16:03