5. 12. Jitka

Zítra: Mikuláš
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality

Aktuality


Štítky:

Informace z finančního úřadu

Finanční úřad.jpg


Publikováno 21. 12. 2021 10:21

Jak správně topit a ušetřit

Vrchol topné sezóny se nezadržitelně blíží, zdražení elektřiny a plynu většinu z nás opět přinutí sáhnout v lepším případě po uhlí a dřevu, a tak prosím věnujte trochu času pročtení příručky "Jak správně topit a ušetřit", abychom se v našem braneckém údolíčku neudusili. Zvažte také výměnu starých kotlů, dokud se na nové rozdávají dotace.

Jak správně topit 


Publikováno 4. 11. 2021 9:03

Dotace Zlínského kraje na projekt Oprava účelové komunikace MK 19, 1u poškozené při těžbě

Zlínský kůrovec.jpg


Publikováno 1. 11. 2021 17:07

Dotace MMR na projekt "Oprava účelové komunikace MK 19, 1u poškozené při těžbě"

MK 19.jpg


Publikováno 22. 10. 2021 9:44

Prohloubení kvality a účinnosti plánování soc. služeb v mikroreg. Valašskomeziříčsko-keleč

Vzdělávání posílilo kompetentnost a kvalifikaci osob zapojených do procesu komunitního plánování

Více zde:


Publikováno 16. 8. 2021 17:01

Dotace na nákup zásahové techniky

Publicita web.jpg


Publikováno 10. 8. 2021 8:40

Digitální povodňový plán obce

Zvyšující se četnost extrémních jevů, které mají za následek vznik povodňových situací a s tím související škody na majetku státu, obcí i obyvatel a v některých případech i oběti na životech, jsou důkazem toho, že je třeba se ochranou před povodněmi systémově zabývat. Samospráva obce Branky si je vědoma tohoto závažného rizika, a proto činí řadu preventivních opatření. Jedním z nich je zpracování povodňového plánu obce.

V roce 2020 byl připraven projekt „Digitální povodňový plán a modernizace VIS obce Branky“ jako podklad pro dotaci z OPŽP a ještě v témže roce byla žádost schválena.

V současné době probíhá tvorba digitálního povodňového plánu obce Branky. Zpracování povodňového plánu obce ukládá vodní zákon.

Součástí zpracování digitálního povodňového plánu obce je i vypracování Povodňových plánů vlastníků nemovitostí. K získání potřebných dat je nutná i součinnost s vlastníky ohrožených objektů. Pro získání potřebných dat je zapotřebí vyplnit formulář, který je dostupný na Obecním úřadě Branky. Vyplnit formulář mohou i vlastníci nemovitostí, kteří se cítí ohrožení povodní i v oblastech, kde nebylo zatím identifikováno povodňové ohrožení a chtějí být včas informování o povodňové situaci.

Vyplněný formulář prosím odevzdejte na Obecním úřadě Branky nejpozději do 16.4.2021

 Data obsažená ve sběrném formuláři budou zpracována do celkové sumarizace ohrožení obce a budou sloužit pouze pro potřeby povodňových orgánů.

Je v zájmu každého majitele nemovitosti předat obci potřebné údaje, které budou sloužit k nastavení systému vyrozumívání občanů, evakuací atd.

Formulář zde


Publikováno 7. 4. 2021 11:58

Vznikly nové strategické dokumenty pro rozvoj Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko úspěšně dokončil společný projekt, v rámci kterého proběhla aktualizace hlavního strategického dokumentu rozvoje území 18 členských obcí. Dokument s názvem Strategický plán rozvoje Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko na období 2020-2030 obsahuje podrobnou analýzu území a nastavuje nové směry jeho rozvoje, včetně aktivit pro mikroregion i jeho členské obce.

Na základě potřeb vybraných členských obcí byly v rámci projektu vytvořeny také specializované strategické dokumenty zaměřené na obnovu a rozvoj zeleně, které zahrnují podrobnou pasportizaci stávající zeleně, navrhují její údržbu, ale rozpracovávají také úpravy a další rozšíření zeleně v intravilánu i extravilánu. Koncepce obnovy a rozvoje zeleně byly vypracovány pro obce Branky, Krhová, Loučka, Police, Poličná a Zašová.

Všechny tyto dokumenty jsou dostupné na následující adrese v části Výstupy projektu:

https://www.meziricsko.cz/strategicke-rizeni-mikroregionu/

Projekt s názvem „Zefektivnění strategického řízení a plánování v DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko“(registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010034), byl spolufinancován z rozpočtu Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.


Publikováno 22. 2. 2021 8:17

Prohloubení kvality a účinnosti plánování soc. služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko

 Plán rozvoje sociálních služeb v mikroregionu je v polovině - viz článek

 


Publikováno 10. 2. 2021 12:27

Nabídka sociálních a zdravotních služeb Diakonie Valašské Meziříčí

Diakonie Valašské Meziříčí


Publikováno 5. 2. 2021 9:01