18. 9. Kryštof

Zítra: Zita

fultext

Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura > Duchovní vzdělání

Duchovní vzdělání

Než byla lokalie v Bránkách zařízena, byla osada tato přifařena do Kelče. R. 1784 bylo ustanoveno zříditi náboženským fondem v Bránkách vlastní duchovní správu. Ježto pak dříve kostel a byt pro duchovního stavěti bylo, jmenován byl teprve r. 1787 bývalý dominikánský mnich Eliáš Heinrich kurátem; kostel byl téhož roku službám Božím zasvěcen, ale budova farní teprve r. 1791 dokonána.

kostel Fara


Oznice, přifařená dosud do Pržna, a Police, přifařené do Loučky, byly přiděleny k Bránkám r.1794. Žádáno bylo sice již r.1799, aby lokalie bránecká povýšena byla na faru, ale teprve r.1843 se tak stalo; ač pak již r. 1799 pro Bránky povolen byl kooperator, byl první teprve r. 1846 ustanoven. 

Kostel je klenutý; zasvěcen je Neposkvrněnému Početí. Měl původně toliko hlavní oltář; 2 boční byly později zřízeny. V letech 1849 - 52 byly všechny 3 obnoveny ze sbírek, jež zařídil tehdejší kooperator Václav Rybka, jenž vůbec o kostel velmi se zasloužil, darovav mu r. 1853 pět mešních rouch; týž založil mešní nadaci obnosem 450 zl. r. m. a nadaci pro chudé farnosti Bránek obnosem 1000 zl. r. m. Kostel míval do r.1853 toliko zvon o 40 librách. Nyní jsou zvony 3. pomník

Kaple na hřbitově s hrobkou Pillerstorffů byla r. 1881 vystavěna. - Kříže: u kostela nákladem všech tří obcí postaven kamenný kříž r. 1850; uprostřed vesnice nákladem Bránek r. 1877 a misijní před kostelem z r.1904. - Sochy: sv. Jana Nepomuckého před kostelem, postavená r.1734 od Max. Locknera z Lokenav. Sochy sv. Františka z Assisi a Antonína Paduánského r. 1887 byly pro sešlost u zdi kostelní pochovány. "Na Rybníkách" bývala též socha sv. Jana Nep. Socha na Mlýniskách blahoslav. Jana Sarkandra bývala dobrodinci opatrována. Neschází ve farnosti ani obrázků, jež připomínají buď zahynutí, buď vysvobození z neštěstí.
První kurát E. Heinrich zemřel r. 1792; z následujících kurátů nejdéle působili: Ambrož Schorm, bývalý augustinián, do r. 1800, Pavel Minář 1813 -1830 a Fr. Vlk 1830 -1845. - Prvním farářem byl Václav Zahradník; po něm následovali r. 1854 Ignác Zindler (zem. 1861 ) a Jan Mrázek (zem. 1866). Po nich nastoupil Fr. Jelínek, nar. 1834 v Tvarožné Lhotě. Působiv prve v pěti farnostech na Valašsku ustanoven byl r. 1867 farářem v Bránkách; zde obdržel řád rytíře Božího hrobu; povýšen byl na děkana, pak na arcikněze a vyznamenán zlatým záslužným křížem s korunou; zemřel l. října 1901. Za něho pořízen pro hlavní oltář obraz Neposkvrněného početí, malovaný mistrem Šichanem v Brně.

Po něm nastoupil Alois Žáček do r.1907, kdy na faru uveden Jos. Chytil.

Webové stránky Římskokatolické farnosti Branky

Min. kultury

Zl. kraj