10. 8. Vavřinec

Zítra: Zuzana

fultext

Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura > Znak a prapor

Znak a prapor

Osada Branky byla založena krátce před rokem 1270. Toho roku udělil olomoucký biskup Bruno ze Schaumburgu "novou ves" Branky Kateřině, vdově po svém služebníku Albertovi Stangemu za jeho někdejší věrné služby. Vesnice náležela k lennímu zboží olomouckých biskupů v Komárovicích. Pro svou odlehlost se tam však záhy vytvořil samostatný statek v držení biskupských manů. Psali se také "z Branek" a sídlili na tvrzi (přip. ještě v r. 1546), stávající buď v místech dnešního starého zámku, nebo východně od něj, v poloze "Kopec". Někdy v polovině osmnáctého století, za rytířů Locknerů z Lockenau (1701 - 46), nahradil starou tvrz nevelký barokní zámek. Statek i zámek pak často střídaly majitele (baroni Wipplarové, hrabata Troyerové, hrabě Erlach, baroni Pillersdorfové). V r. 1872 byly z lenního svazku vymaněny a v r. 1886 je koupil advokát dr. Huber. Ještě koncem 80. let 19. století dal nový majitel vystavět nedaleko starého sídla nové, v podobě rozlehlé pseudobarokní vily s několika štíty a okrouhlou věží. Starý zámek byl přeměněn v kanceláře, správním účelům slouží dodnes.

Za Wipplarů z Ušic (r. 1787) byl v obci zbudován farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie. K hodnotným památkám náleží i budova fary a socha sv. Jana Nepomuckého před kostelem, pořízená v r. 1734 nákladem rytíře Maxmiliána Antonína Locknera (podstavec plastiky zdobí erb, získaný otcem donátora, Františkem Erasmem Locknerem teprve v r. 1697).

Autor návrhů obecních symbolů Branek neměl k dispozici závažnějších sfragistických dokladů (známa je jen pečeť s motivem radlice), a tak materiál poskytla bohatá historie osady. Základní figurou v návrzích znaku i praporu obce je věž s cimbuřím a prolomenou hrotitou branou, symbolizující někdejší existenci bránecké tvrze, brána je navíc "mluvícím znamením". Dobu založení vesnice připomíná půl heroldské figury zv. "kopřivový list", jakou nosil ve svém rodovém erbu olomoucký biskup Bruno ze Schamburgu. Symbolika doprovodných lilií je dvojí. Dvě stříbrné, výše umístěné, jsou atributem Panny Marie (bílá barva - v heraldice stříbrná - symbolizuje čistotu a nevinnost a koresponduje tak s patrociniem bráneckého kostela). Zlatá lilie, položená do otevřené brány věže, byla převzata z erbu rytířů z Lockenau, stavebníků starého zámku a donátorů sochy sv. Jana Nepomuckého (jejich erbem byl čtvrcený štít - v 1. a 4. zlatém poli černý gryf s červenou koulí v drápech, 2. a 3. červené pole se zlatou lilií, v klenotu na korunované turnajské přílbě s černozlatými a červenozlatými přikryvadly černý gryf ze štítu.

Miroslav Pavlů - heraldik

zank obce prapor

Pečeť

pečeť