18. 9. Kryštof

Zítra: Zita

fultext

Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura > Současnost

Současnost

     Současnost zámeckého areálu datuji od konce roku 2005, kdy se stal zámek s parkem, kuchyní a budovou bývalé dětské psychiatrické léčebny majetkem obce Branky. DPL zámek.JPGZáměrem obce bylo zrekonstruovat veškerý areál tak, aby se z něj mohl stát domov důchodců sloužící občanům mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Budova léčebny měla být přebudována na lůžkovou část, zámek měl sloužit navazujícím službám a administrativě, funkce kuchyně měla být zachována. Obec nechala zhotovit potřebnou projektovou dokumentaci, zajistila stavební povolení na přebudování léčebny, revitalizaci parku a stavbu parkoviště. Finanční rozpočet této akce byl stanoven na 42 000 000,- Kč. U zámku byl zaměřen stávající stav budovy a návrh na využití zámeckých prostor, rozpočet na opravu zámku byl 43 000 000,- Kč.    

        Na sklonku roku 2006 byla podána žádost na ministerstvo financí o dotaci z tzv. norských fondů, z této žádosti už byla stažena rekonstrukce zámku, aby měla Obec větší šanci dotaci získat. DPL.JPGBohužel, žádost nebyla úspěšná a k úspěchu nevedla ani následná jednání se zaměstnanci krajského úřadu, poslanci Zlínského kraje, parlamentu ČR, Europarlamentu a ministrem práce a sociálních věcí. Podporu pro vybudování domova důchodců jsme hledali marně; projekt, který měl zajistit zaměstnanost, lůžková místa pro seniory a v neposlední řadě oživit budovy smysluplným způsobem vzal postupně zasvé. Darovací smlouva na budovy uzavřená s ministerstvem zdravotnictví po dobu deseti let vylučovala pod hrozbou vysoké sankce jakoukoliv manipulaci s tímto majetkem i možnost jiného využití než na domov důchodců.

       Jakkoliv jsme byli zklamaní z nezdaru našeho sociálního projektu, nutnost starat se o tento majetek před obcí zůstala. Vzhledem k tomu, že budovu léčebny ministerstvo zdravotnictví využívalo až do roku 2004 a kuchyň byla poměrně velkoryse opravena rok před tím, byl to především zámek, který nutně potřeboval investice do svého zajištění. schody.JPGAbsence jakýchkoliv opatření k záchraně zámku za poslední desetiletí byla citelně znát – rozbitými a chybějícími skleněnými tabulemi ve střešním světlíku pršela voda až do prvního patra, naprosto nefunkční okapy a svody umožňovaly dešťové vodě po hektolitrech vsakovat do obvodových zdí i základů budovy. Rozbitými okny dovnitř foukalo listí a sníh. Kolem střešního světlíku byly shnilé trámy a po dvou letech se propadl strop v zámecké věži, do které po léta skrytě zatékalo. O rozkradeném mobiliáři je téměř zbytečné se zmiňovat, v době kdy se stal zámek obecním majetkem už byl naprosto „vybydlenou“ nemovitostí. Za zmínku ale určitě stojí to, že byl od roku 1997 kulturní památkou a zároveň smutným svědkem toho, s jakou péčí se stát o své kulturní dědictví staral a stará.

        sál.jpgStavebně historický průzkum provedený panem Číhalíkem v roce 2006 odhalil mimo jiné i řadu nevhodných stavebních zásahů, které od poloviny 20. století značně snížily reprezentativní charakter zámecké budovy. Zároveň se nám dostala do ruky fotodokumentace historických zámeckých interiérů získaná od potomků původních majitelů. Srovnáním se stávajícím stavem si každý člověk mohl udělat obraz o zmaru, který potkal tuto architektonicky cennou budovu.

        zed.JPGObecní prostředky se sice nemohou rovnat těm státním, ale přece jen přísloví o bližší košili nás vedlo k tomu, abychom začali řešit aspoň ty nejpalčivější problémy, které urychlovaly chátrání budovy a měly být vyřešeny dávno před tím, než se zámek dostal do havarijního stavu. Dlouhodobé zatékání zanechalo nesmazatelné stopy na venkovních fasádách, ale i uvnitř budovy, z mokrých zdí se vlhkost dostala i do podlah a způsobila na několika místech zvednutí a zničení parket.

        V roce 2007 byla horolezeckou technikou aspoň provizorně doplněna chybějící skla ve světlíku a přetěsněny největší spáry. V roce 2009 – 2010 proběhla dosud finančně nejnáročnější oprava spočívající v sejmutí kupole na zámecké věži a zhotovení její věrné repliky doplněné navíc o historickou lucernu, která zdobila zámek ještě na počátku 20. století. věž.JPGV první etapě opravy byly provedeny truhlářské a tesařské práce, o rok později dostala věžička měděnou střechu. Finančně nám s touto investicí pomohlo ministerstvo kultury a Zlínský kraj. V roce 2011 byly opraveny okapy, svody a položena dešťová kanalizace. Od roku 2013 jsou s finanční pomocí Zlínského kraje postupně opravována okna. Začátkem roku 2014 byl staticky zajištěn zámecký štít. V roce 2015 bylo díky finanční podpoře z regionálního operačního programu vybudováno vedle zámku parkoviště a v rámci této investice provedeno i odvlhčení přilehlé strany zámku. V témže roce jsme svépomocí zbourali dvě příčky, které z reprezentativního sálu nad hlavním vchodem vytvořily v 60. letech tři pokojové jednotky, zároveň byl zrušen snížený strop a po mnoha letech se největší zámecká místnost „zaskvěla“ v původní velikosti.

      V současné době není rozhodnuto, čemu by měl zámek v budoucnu sloužit, přeci jen provozní investice takové budovy nejsou právě malé a Obec už jednu podobnou nemovitost, včetně řady dalších ( škola, školka, smuteční síň, bytový dům, hasičská zbrojnice, atd.) provozuje. Nákladný je i provoz zámeckého parku, přesto považujeme za nezbytné se o zámek starat lépe než předchozí majitel.

     zámek.JPGSoučástí kulturní památky je i zámecký park. Zásadní úpravy parku začaly probíhat až od roku 2014, díky úspěšné žádosti z operačního programu životní prostředí se nám podařilo získat dostatek finančních prostředků, abychom mohli vykácet náletové a poškozené stromy, ošetřit stromy napadené jmelím a dynamickými vazbami stáhnout koruny starých lip. Podél plotu byly vysazeny nové keře. V témže roce byla nově zpevněna hráz rybníka a instalováno nové zábradlí.

    Podzim roku 2015 byl ve znamení investic, které daly parku dnešní podobu. Získali jsme dotaci z regionálního operačního programu, za kterou bylo pořízeno nové oplocení, vybudována cestní síť, parkoviště a nakoupen mobiliář.

Rok 2016 byl ve znamení dvou zásadních věcí, které Obec mohla udělat pro obnovu zámeckého areálu a další sanaci zámku. V průběhu května a června byla zdemolována budova bývalé dětské psychiatrické léčebny, takže se nádherně otevřel pohled na hlavní zámecké průčelí všem řidičům a pocestným přijíždějícím z jižního směru od Bystřice pod Hostýnem. Na uprázdněném místě bychom chtěli opět obnovit zámecké nádvoří, které podtrhne novou podobu středu obce.nový zámek.JPG

Pro samotnou záchranu zámku bylo důležitější provedení drenáží a nové dešťové kanalizace, což je jeden z předpokladů toho, aby se po vyschnutí zámeckých zdí mohla obnovit fasáda. Na tuto investici nám cca polovinou přispěl Zlínský kraj. 

V roce 2017 se nám podařilo získat šedesátitisícovou dotaci od Zlínského kraje a společně s vlastním finančním příspěvkem jsme opravili šest oken v prvním patře na severní straně zámku. V rámci Obecních slavností byla v červenci otevřena zimní zahrada, kde Spolek pro obnovu zámeckého parku zorganizoval výstavu místních výtvarníků.