18. 5. Nataša

Zítra: Ivo
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Meziobecní spolupráce

Meziobecní spolupráce

Interreg.jpg

Název projektu:   Zvýšení participace obyvatel na komunitním životě a zatraktivnění služeb místních samospráv rozvojem spolupráce obcí Oravský                                Podzámok a Branky.

 Kód projektu:       CZ/FMP/11b/10/010

 Období realizace projektu:     05/2022 - 11/2022

 Partneři:  Obec Oravský Podzámok (vedoucí partner)

                  Obec Branky (hlavní přeshraniční partner)

 Celkové náklady:             20 250,00 EUR

 Výše podpory ERDR:      17 212,50 EUR

 Výše podpory ze SR:      2 025,00 EUR

 

Aktivity: Zakoupení, osazení a zprovoznění interaktivního informačního kiosku, jehož prostřednictvím budou moci jeho uživatelé získat informace o dění v oblasti samosprávy, aktivně na ně reflektovat a vyjadřovat svůj názor. Součástí obsahu budou i další služby, zvyšující participaci obyvatel na správě věcí veřejných a na veřejném a komunitním životě a řízení.

Vytvoření informační platformy pro zefektivnění oboustranné komunikace a vytvoření online zpětné vazby veřejné správy směrem k občanům - obyvatelům obcí žadatele a HCP i pro zvýšení participace a zájmu o správu a život lokální komunity a o věci veřejné. Umožní nepřetržitou možnost komunikace a výměny informací mezi občany a samosprávou, online zpětnou vazbu, uživatelský komfort a interaktivní prostředí doplněné o prvky přímé participace.

 

Setkání pracovních týmů – dvě dvoudenní pracovní schůzky a workshopy, jejichž cílem bude vytvoření obsahu informační platformy.

 

Cíl projektu: Cílem je zvýšit úroveň přeshraniční spolupráce místních partnerů, jejich kapacit a dovedností v oblasti efektivní komunikace se záměrem zvýšení participace a zapojení obyvatel do komunitního života a procesů v obcích. Záměrem je i zvýšit jejich kompetence v oblasti výkonu veřejné správy spolutvorbou a využíváním inovativních a interaktivních moderních informačních nástrojů komunikace s obyvateli. Projektem se vytvoří funkční informační platforma realizovaná týmy obou partnerů a externími odborníky, zpřístupněná na zakoupeném a osazeném interaktivním kiosku a na webových sídlech partnerských obcí.

Cílové skupiny: obyvatelé přeshraničního regionu, zaměstnanci místní a regionální samosprávy

Oravský.jpg

 

 20230419_060834_0001.jpg

 banner_web_bez linku.jpg

                                                                                                 http://kioskop.black-hole.sk/