22. 7. Magdaléna

Zítra: Libor
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Meziobecní spolupráce > Mosty kultury a poznání

Mosty kultury a poznání

Mosty 1[1].jpg

 

Stručný popis malého projektu:

Obec Oravský Podzámok je známá turistická lokalita s nejnavštěvovanějším hradem na Slovensku - Oravským hradem. Ročně ho navštíví téměř 200 000 návštěvníků. Množství těchto návštěvníků přijíždí k Oravskému hradu vlastními automobily, případně autobusy v rámci organizovaných turistických zájezdů. Přímo pod Oravským hradním bradlem (národní přírodní památka) se nachází parkoviště pro osobní auta s denní kapacitou více než 200 vozidel. Všichni tito návštěvníci musí ujít dlouhou cestu k pokladnám Oravského hradu okolo cesty I. třídy a kolem většího počtu budov než se k pokladnám dostanou. Nebo mohou využít cestu do místní části Dolná Lehota, která je mnohem nebezpečnější, protože se přechází přes silnici, která vede nad místním potokem Račová.  Na tomto místě je těleso vozovky rozšířené kvůli chodcům o lávku, která však není pevně spojená se základovou konstrukcí nebo vozovkou. Tato část byla ve  špatném technickém stavu a její užívání mohlo ohrozit zdraví nebo majetek návštěvníků (popraskaný a rozpadající se asfalt, zrezavělé nosníky, lávka se vlastní vahou propadávala pod osu vozovky). Z tohoto důvodu bylo nevyhnutelné zabezpečit přechod kolem cesty a nad místním potokem tak, aby byl poskytnut dostatečný komfort a bezpečí návštěvníkům Oravského hradu. Zároveň se při realizaci investiční aktivity propagovaly obce Oravský Podzámok a Branky, čímž došlo k propojení jednotlivých aktivit projektu.

Cíle:

Cílem předpokládaného mikroprojektu je vybudovat dřevěnou lávku pro pěší ze stávajícího parkoviště pod hradní skálou a zlepšit tak přístupnost národní kulturní památky Oravský hrad návštěvníkům ze Slovenska a zahraničí. Zároveň je realizace mikroprojektu zaměřená na propagační aktivity obou partnerů prostřednictvím vydání dvojjazyčné slovensko-české brožury a instalací dvou informačních panelů na obou stranách lávky.  

Aktivity projektu:

Řízení projektu:

Na řízení projektu se podíleli dva zaměstnanci. Jeden ze SR (Oravský Podzámok) a jeden z ČR (Branky). Na slovenské straně byl zaměstnanec na pracovní pozici Vedoucí projektový manažer, jehož pracovní náplň spočívala v administrativním řízení projektu, přípravě monitorovacích zpráv, přípravě podkladů k ŽoP, seznamu deklarovaných výdajů, archivaci dokumentace potřebné k realizaci mikroprojektu, komunikaci s řídícím orgánem a podobně. Na české straně to byl realizátor aktivit, jehož pracovní náplň spočívala ve spolupráci s vedoucím projektovým manažerem, byl zodpovědný za překlad slovenských textů do společné propagační brožury, za instalaci informačního panelu, za dopravu účastníků na Slavnostní otevření lávky, za přípravu podkladů k fakturaci a za jejich předložení k refundaci.

Oba projektoví manažeři vykonávali povinnou publicitu projektu prostřednictvím informací zveřejněných na oficiálních webových stránkách obcí. Propagační aktivity byly vždy označené povinnou publicitou tak, jak to ukládá závazná dokumentace. Povinná publicita byla zabezpečená i na výstupech malého projektu jako jsou infopanely, směrové tabule,...

B05 - Vybudování lávky pro chodce

Vybudování dřevěné lávky pro chodce v délce 17,75m, šířce 2,50m z lepeného lamelového dřeva. Záměrem bylo v rámci katastru Oravského Podzámku vybudovat bezpečné spojení pro chodce ve směru státní cesty I/59 nad potokem Račová. Stávající spojení bylo přes lávku vybudovanou z předpjatého železobetonového panelu TT, v níž chyběla základová konstrukce. Kvůli chybějící základové konstrukci se lávka propadala a docházelo k poškozování vozovky. Lávka byla osazena v těsné blízkosti silničního mostu. Nová lávka je oproti původnímu umístění posunutá mírně k jihu, dál od silničního mostu (z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců). Součástí stavby je i opěrná zeď. Bližší informace o technologickém postupu prací jsou uvedené v projektové dokumentaci ke stavebnímu objektu, která je k dispozici na vyžádání na Obecním úřadě v Oravském Podzámku. Realizací aktivity se zhodnotil objekt přírodního a kulturního dědictví Oravské hradní bradlo a Oravský hrad díky zlepšení dostupnosti těchto památek pro turisty a návštěvníky.

Vybudování lávky pro chodce  Vybudování lávky pro chodce Vybudování lávky pro chodce 

B08 - Směrové tabule

Byly osazeny 2 ks směrových tabulí z parkoviště pod Oravským hradním bradlem, které bezpečně navádějí návštěvníky a obyvatele na nově vybudovanou lávku přes vodní tok a dále k pokladnám Oravského hradu přes oddychovou zónu pod Oravským hradním bradlem k národní kulturní památce - Oravskému hradu. Jedná se o hliníkové tabule 120x80 cm s polepem.

Směrové tabule 

B10 - Informační panely

Byly osazeny dva informační panely s informacemi o partnerech projektu na začátku a na konci lávky. Plocha informačních panelů je cca 1,5m2, konstrukce je zhotovená z dřevěných hranolů pevně spojených se zemí, dřevěné prvky jsou ošetřené proti klimatickým a povětrnostním podmínkám.

Informační panely  Informační panely

B10 - Brožurka

Byla vytvořena dvojjazyčná brožura s fotografiemi historických budov a texty o Oravském Podzámku, kresbami těchto budov atd. Brožura je přeložena do češtiny. Překlad bude mít na starost zaměstnanec partnerské samosprávy. V brožuře je místo věnované i propagaci realizovaného mikroprojektu a informacím o partnerech mikroprojektu.

Brožurka

B11- Slavnostní otevření

Na konci roku 2019 byla lávka pro pěší slavnostně otevřena. V sobotu 7. prosince 2019 za účasti pozvaných zástupců samospráv, církve, Oravského muzea P.O. Hviezdoslava, delegace z partnerské obce Branky a našich obyvatel slavnostně otevřeli lávku starosta obce Oravský Podzámok pan Jozef Záhora a starosta obce Branky pan František Svoboda. Pro všechny zúčastněné bylo připravené malé pohoštění, které kvůli nízké teplotě přišlo vhod.

Slavnostní otevření  Slavnostní otevření