18. 4. Valérie

Zítra: Rostislav
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality > Digitální povodňový plán obce

Digitální povodňový plán obceZvyšující se četnost extrémních jevů, které mají za následek vznik povodňových situací a s tím související škody na majetku státu, obcí i obyvatel a v některých případech i oběti na životech, jsou důkazem toho, že je třeba se ochranou před povodněmi systémově zabývat. Samospráva obce Branky si je vědoma tohoto závažného rizika, a proto činí řadu preventivních opatření. Jedním z nich je zpracování povodňového plánu obce.

V roce 2020 byl připraven projekt „Digitální povodňový plán a modernizace VIS obce Branky“ jako podklad pro dotaci z OPŽP a ještě v témže roce byla žádost schválena.

V současné době probíhá tvorba digitálního povodňového plánu obce Branky. Zpracování povodňového plánu obce ukládá vodní zákon.

Součástí zpracování digitálního povodňového plánu obce je i vypracování Povodňových plánů vlastníků nemovitostí. K získání potřebných dat je nutná i součinnost s vlastníky ohrožených objektů. Pro získání potřebných dat je zapotřebí vyplnit formulář, který je dostupný na Obecním úřadě Branky. Vyplnit formulář mohou i vlastníci nemovitostí, kteří se cítí ohrožení povodní i v oblastech, kde nebylo zatím identifikováno povodňové ohrožení a chtějí být včas informování o povodňové situaci.

Vyplněný formulář prosím odevzdejte na Obecním úřadě Branky nejpozději do 16.4.2021

 Data obsažená ve sběrném formuláři budou zpracována do celkové sumarizace ohrožení obce a budou sloužit pouze pro potřeby povodňových orgánů.

Je v zájmu každého majitele nemovitosti předat obci potřebné údaje, které budou sloužit k nastavení systému vyrozumívání občanů, evakuací atd.

Formulář zde