25. 10. Beáta

Zítra: Erik

fultext

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení

Vyhlášky, zákony a usnesení

Název vyhlášky

Účinnost 

1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Branky

1.1. 2020

2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1. 2020

3/2019 o místním poplatku ze psů

1.1. 2020

4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

1.1.2020

2/2015 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

15.7.2015

1/13 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Branky

9.7. 2013
1/07 kterou se zrušuje OZV 1/99 o vytvoření a použití účelových prostředků FRB 1.4. 2007
2/06 Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích s větším počtem osob 1.7. 2006
1/06 Požární řád obce 1.7. 2006
5/05 kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 1.1. 2006
1/05 kterou se zrušuje OZV 4/01 o znaku a praporu Obce Branky 1.4. 2005
4/04 která zrušuje OZV 2/02 o vybírání příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ZŠ Branky, okr. Vsetín, příspěvková organizace 1.1. 2005

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
 

Usnesení Rady obce Branky 2021

Usnesení Rady obce Branky 2020

Usnesení Rady obce Branky 2019

Usnesení Rady obce Branky 2018

Usnesení Rady obce Branky 2017

Usnesení Rady obce Branky 2016

Usnesení Rady obce Branky 2015

Usnesení Rady obce Branky 2014 

Usnesení Rady obce Branky 2013

Usnesení Rady obce Branky 2012 

Usnesení Rady obce Branky 2011

Usnesení Rady obce Branky 2010

Usnesení Zastupitelstva obce Branky 2021

Usnesení Zastupitelstva obce Branky 2020

Usnesení Zastupitelstva obce Branky 2019

Usnesení Zastupitelstva obce Branky 2018

Usnesení Zastupitelstva obce Branky 2017

Usnesení Zastupitelstva obce Branky 2016

Usnesení Zastupitelstva obce Branky 2015

Usnesení Zastupitelstva obce Branky 2014

Usnesení Zastupitelstva obce Branky 2013

Usnesení Zastupitelstva obce Branky 2012

Usnesení Zastupitelstva obce Branky 2011