22. 7. Magdaléna

Zítra: Libor
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení

Vyhlášky, zákony a usnesení

Název obecně závazné vyhlášky

Účinnost 

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

o místním poplatku ze psů

1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

 

1/2020 kterou se zrušuje OZV č. 1/2006 Požární řád

2/2020 kterou se zrušuje OZV č. 2/2006 Podmínky k zabezpečení požární ochrany v obci Branky při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob

 

1.1. 2024
1.1. 2024
1.1. 2024
1.1. 2021
1.1. 2020

2/2015 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

15.7.2015

1/13 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Branky

9.7. 2013
1/07 kterou se zrušuje OZV 1/99 o vytvoření a použití účelových prostředků FRB 1.4. 2007
5/05 kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 1.1. 2006
1/05 kterou se zrušuje OZV 4/01 o znaku a praporu Obce Branky 1.4. 2005
4/04 která zrušuje OZV 2/02 o vybírání příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ZŠ Branky, okr. Vsetín, příspěvková organizace 1.1. 2005

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Usnesení Rady obce Branky 2024

Usnesení Rady obce Branky 2023

Usnesení Rady obce Branky 2022

Usnesení Rady obce Branky 2021

Usnesení Rady obce Branky 2020

Usnesení Rady obce Branky 2019

Usnesení Rady obce Branky 2018

Usnesení Zastupitelstva obce Branky 2023

Usnesení Zastupitelstva obce Branky 2022

Usnesení Zastupitelstva obce Branky 2021

Usnesení Zastupitelstva obce Branky 2020

Usnesení Zastupitelstva obce Branky 2019

Usnesení Zastupitelstva obce Branky 2018

Usnesení Zastupitelstva obce Branky 2017