9. 2. Apolena

Zítra: Mojmír
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality

Aktuality


Štítky:

Prohloubení kvality a účinnosti plánování soc. služeb v mikroreg. Valašskomeziříčsko-keleč

Vzdělávání posílilo kompetentnost a kvalifikaci osob zapojených do procesu komunitního plánování

Více zde:


Publikováno 16. 8. 2021 17:01

Dotace na nákup zásahové techniky

Publicita web.jpg


Publikováno 10. 8. 2021 8:40

Aktuální informace ke sčítání lidu, domů a bytů

V důsledku protiepidemických opatření bylo dne 30.3. 2021 vydáno oznámení o prodloužení možnosti sečíst se online až do 11.5. 2021. Více informací najdete zde.


Publikováno 9. 4. 2021 9:04

Digitální povodňový plán obce

Zvyšující se četnost extrémních jevů, které mají za následek vznik povodňových situací a s tím související škody na majetku státu, obcí i obyvatel a v některých případech i oběti na životech, jsou důkazem toho, že je třeba se ochranou před povodněmi systémově zabývat. Samospráva obce Branky si je vědoma tohoto závažného rizika, a proto činí řadu preventivních opatření. Jedním z nich je zpracování povodňového plánu obce.

V roce 2020 byl připraven projekt „Digitální povodňový plán a modernizace VIS obce Branky“ jako podklad pro dotaci z OPŽP a ještě v témže roce byla žádost schválena.

V současné době probíhá tvorba digitálního povodňového plánu obce Branky. Zpracování povodňového plánu obce ukládá vodní zákon.

Součástí zpracování digitálního povodňového plánu obce je i vypracování Povodňových plánů vlastníků nemovitostí. K získání potřebných dat je nutná i součinnost s vlastníky ohrožených objektů. Pro získání potřebných dat je zapotřebí vyplnit formulář, který je dostupný na Obecním úřadě Branky. Vyplnit formulář mohou i vlastníci nemovitostí, kteří se cítí ohrožení povodní i v oblastech, kde nebylo zatím identifikováno povodňové ohrožení a chtějí být včas informování o povodňové situaci.

Vyplněný formulář prosím odevzdejte na Obecním úřadě Branky nejpozději do 16.4.2021

 Data obsažená ve sběrném formuláři budou zpracována do celkové sumarizace ohrožení obce a budou sloužit pouze pro potřeby povodňových orgánů.

Je v zájmu každého majitele nemovitosti předat obci potřebné údaje, které budou sloužit k nastavení systému vyrozumívání občanů, evakuací atd.

Formulář zde


Publikováno 7. 4. 2021 11:58

Vznikly nové strategické dokumenty pro rozvoj Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko úspěšně dokončil společný projekt, v rámci kterého proběhla aktualizace hlavního strategického dokumentu rozvoje území 18 členských obcí. Dokument s názvem Strategický plán rozvoje Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko na období 2020-2030 obsahuje podrobnou analýzu území a nastavuje nové směry jeho rozvoje, včetně aktivit pro mikroregion i jeho členské obce.

Na základě potřeb vybraných členských obcí byly v rámci projektu vytvořeny také specializované strategické dokumenty zaměřené na obnovu a rozvoj zeleně, které zahrnují podrobnou pasportizaci stávající zeleně, navrhují její údržbu, ale rozpracovávají také úpravy a další rozšíření zeleně v intravilánu i extravilánu. Koncepce obnovy a rozvoje zeleně byly vypracovány pro obce Branky, Krhová, Loučka, Police, Poličná a Zašová.

Všechny tyto dokumenty jsou dostupné na následující adrese v části Výstupy projektu:

https://www.meziricsko.cz/strategicke-rizeni-mikroregionu/

Projekt s názvem „Zefektivnění strategického řízení a plánování v DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko“(registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010034), byl spolufinancován z rozpočtu Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.


Publikováno 22. 2. 2021 8:17

Prohloubení kvality a účinnosti plánování soc. služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko

 Plán rozvoje sociálních služeb v mikroregionu je v polovině - viz článek

 


Publikováno 10. 2. 2021 12:27

Nabídka sociálních a zdravotních služeb Diakonie Valašské Meziříčí

Diakonie Valašské Meziříčí


Publikováno 5. 2. 2021 9:01

Koncepce obnovy a rozvoje zeleně v obci Branky

Obec získala strategický dokument pro obnovu a rozvoj zeleně. Obec Branky se zapojila do společného projektu s názvem„Zefektivnění strategického řízení a plánování v DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko“(registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010034), který byl spolufinancován z rozpočtu Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. V rámci tohoto projektu byla pro obec Branky zpracována Koncepce obnovy a rozvoje zeleně v obci Branky.

Dokument Koncepce obnovy a rozvoje zeleně v obci Branky


Publikováno 2. 2. 2021 11:54

Platby poplatků v roce 2021

Poplatky je možné platit v hotovosti na ObÚ v Brankách nebo na účet č. 4622851/0100

Komunální odpad: 470,- Kč na osobu, var. symbol 13400 a číslo popisné, splatnost do 31.5. 2021

Poplatek za každého psa: 150,-Kč, var. symbol 13410 a číslo popisné, splatnost do 31.3. 2021

Stočné: 630,- Kč na osobu, var. symbol 23210 a číslo popisné, splatnost do 31.3. 2021


Publikováno 5. 1. 2021 15:06

Sad starých odrůd Branky

Výsadba stromů.jpg


Publikováno 24. 11. 2020 12:01